Tất cả tin tức
Quy định 177 về tổ chức thi kết thúc môn học, mô-đun

Văn bản pháp quy

Nghị quyết và chương trình công tác tháng 10 năm 2020

Nội dung nghị quyết xin mời xem tại liên kết sau :

Nghị quyết và chương trình công tác tháng 10 năm 2020

Nội dung nghị quyết xin mời xem tại liên kết sau :

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - TÀI CHÍNH THÁI NGUYÊN VINH DỰ ĐƯỢC TẶNG CỜ THI ĐUA XUẤT SẮC TẠI ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2020 - 2025

Nội dung chi tiết :

Tuyên truyển kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Tố Hữu

Nội dung chi tiết:

Tuyên truyển kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Tố Hữu

Nội dung chi tiết:

Kế hoạch kiểm tra công tác in ấn, cấp phát bằng tốt nghiệp hệ TC K38

Hoạt động của phòng TTKT

Kế hoạch kiểm tra khối lượng nghiên cứu khoa học năm học 2019 - 2020

Hoạt động của phòng TTKT

HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ TÀI CHÍNH THÁI NGUYÊN NĂM HỌC 2020 -2021

Nội dung chi tiết

Trường CĐ Kinh tế-Tài chính Thái Nguyên tổ chức Hội nghị giáo viên đầu năm học 2020 - 2021

Nội dung chi tiết: