Tất cả tin tức
Lịch công tác tuần 5 tháng 05

Các đơn vị chú ý thực hiện

Những điều học sinh và phụ huynh học sinh cần biết về tuyển sinh 2012

1. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2012: 2800 sinh viên 2. Các chuyên ngành đào tạo tại trường CĐ Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên

Những điều học sinh và phụ huynh học sinh cần biết về tuyển sinh 2012

1. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2012: 2800 sinh viên 2. Các chuyên ngành đào tạo tại trường CĐ Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên