Tất cả tin tức
Hướng dẫn thực hiện chế độ học sinh - sinh viên

Các hướng dẫn cụ thể về việc thực hiện chế độ về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015

Hướng dẫn thực hiện chế độ học sinh - sinh viên

Các hướng dẫn cụ thể về việc thực hiện chế độ về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015

Chuẩn đầu ra ngành kế toán hệ cao đẳng chính quy

Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp, Kế toán nhà nước, kế toán tổng hợp

Cơ cấu tổ chức của Trường cao đẳng KT - TC Thái Nguyên

Cơ cấu tổ chức của nhà trường gồm các đơn vị, phòng khoa sau:

Thành tích trong công tác giáo dục và Đào tạo của nhà trường

Các thành tích nổi bật trong công tác giáo dục và Đào tạo của nhà trường trong những năm qua

Lịch công tác tuần 1 tháng 05

Lịch công tác tuần 1 tháng 5 của BCH triển khai tới các đơn vị.

Lịch công tác tuần 2 tháng 05

Lịch công tác tuần 02 tháng 05 gửi các đơn vị

Lịch công tác tuần 3 tháng 05

Lịch công tác tuần 03 tháng 05, các đơn vị bám sát kế hoạch thực hiện.

Lịch công tác tuần 4 tháng 05

Các đơn vị bám sát lịch công tác thực hiện

Lịch công tác tuần 5 tháng 05

Các đơn vị chú ý thực hiện