Tất cả tin tức
Lịch công tác tuần 3 tháng 05

Lịch công tác tuần 03 tháng 05, các đơn vị bám sát kế hoạch thực hiện.

Lịch công tác tuần 4 tháng 05

Các đơn vị bám sát lịch công tác thực hiện

Lịch công tác tuần 5 tháng 05

Các đơn vị chú ý thực hiện

Những điều học sinh và phụ huynh học sinh cần biết về tuyển sinh 2012

1. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2012: 2800 sinh viên 2. Các chuyên ngành đào tạo tại trường CĐ Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên