Tất cả tin tức
Quyết định về việc ban hành quy định thực hiện nhiệm vụ trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19

Nội dung chi tiết:

Thông báo kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2019 và triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 (Phỏng vấn)

Nội dung chi tiết xin mời xem tại liên kết sau:

Thông báo kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2019 và triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 (Phỏng vấn)

Nội dung chi tiết xin mời xem tại liên kết sau:

Công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp Covid-19 cập nhật ngày 15-2-2020

Nội dung:

Thông báo về việc tiếp tục cho học sinh-sinh viên nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19

Nội dung chi tiết:

Thông báo về việc tiếp tục cho học sinh-sinh viên nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19

Nội dung chi tiết:

BÀI PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY - PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH NHÀ TRƯỜNG NHÂN NGÀY GẶP MẶT ĐẦU XUÂN CANH TÝ - 2020 VÀ KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 03/02/1930 – 03/02/2020

Toàn văn bài phát biểu:

Công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp Covid-19 cập nhật ngày 13-2-2020

Cập nhật ngày 13-2-2020

Nghị quyêt và chương trình công tác tháng 2 năm 2020

Nội dung chi tiết xin mời xem tại liên kết sau:

Nghị quyêt và chương trình công tác tháng 2 năm 2020

Nội dung chi tiết xin mời xem tại liên kết sau: